Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám. Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá; hledám tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou. Aleluja.

Napsat komentář »