Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Kristus je ten, který nás vyrval z otroctví ke svobodě, z temnoty ke světlu, ze smrti k životu, z tyranie k věčnému království. Učinil z nás nové kněžstvo a lid vyvolený navěky. Kristus je velikonoční Beránek naší spásy.

Napsat komentář »