Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Bože, tys vysvobodil svatou Josefinu z otroctví, přijals ji mezi své děti a učinils ji Kristovou nevěstou; prosíme tě o sílu, abychom podle jejího příkladu i my vytrvale šli cestou kříže tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, a setrvávali v lásce a milosrdenství.

https://www.paulinky.cz/clanky/8-2-Sv-Josefina-Bakhita.html

Napsat komentář »