Zítra bylo už včera. Ale ty výpovědi jsou stále platné!

https://www.paulinky.cz/clanky/Uz-zitra.html