něco od paulínek pro farnosti...

https://www.paulinky.cz/clanky/Tip-pro-Den-Bible.html