Neposeda

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Pán, na nějž čekáš, už je tu,
Sióne, připrav komnatu,
se světlem víry vstříc mu spěj,
ženicha svého přivítej.
(1. sloka hymnu z ranních chval ze svátku Uvedení Páně do chrámu)

Napsat komentář »