Velké balení na EXPO v rámci Celostátního setkání mládeže v Olomouci.