Těšil se tam, kam odešel. Bohu díky za dar jeho života.