Slovo, které mě poslední dobou provází a staví na nohy: "Vystoupí z pouště jen ta, která je opřena o svého Milého."