Čas k zamyšlení a modlitbě. ..
http://paulinky.cz/clanky/Modlitba-na-prelomu-roku.html