Milosrdenství Boží trvá navěky!
http://paulinky.cz/clanky/Je-dobre-mit-doma-po-ruce.html