Ještě jeden anglický příspěvek. Obrací pozornost k Itálii těchto dní... a lidem zakotveným v Bohu.
http://aleteia.org/blogs/deacon-greg-kandra/the-story-behind-the-nun-who-became-the-face-of-italys-earthquake/