Pokračujeme v "zelených" meditacích...
http://paulinky.cz/clanky/Pribrzdit-a-zamyslet-se-II.html