Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Kdysi jsme začaly... v některých místech se již projekt Bible24 (a navazující Noci žalmů, atd. ...) uchytily natrvalo.

http://paulinky.cz/clanky/Ctyriadvacetihodinove-cteni-Bible.html

Napsat komentář »