A taky tohle naše paulínské jubileum končí. Ale my nekončíme! :-)
http://www.paulinky.cz/clanky/Svet-viry.html