Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Slavnostní požehnání

*Nekonečně dobrotivý Bůh nám dal svého Syna,
Světlo rozptylující temnoty světa:
ať zažene také temnoty vašich srdcí
a prozáří vás světlem své milosti. O.: Amen.
*Bůh oznámil patýřům radostnou zvěst
o narození Spasitele:
ať také vás naplní radostí
a učiní vás zvěstovateli svého evangelia. O.: Amen.
*Boží Syn sestoupil mezi nás,
abychom skrze něho měli přístup k Bohu Otci:
ať vás Bůh skrze něho naplní svým pokojem
a připočte vás k společenství svých vyvolených. O.: Amen.
Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn + i Duch svatý.
O.: Amen.

bonaventura

Taky jsem ho dnes dával lidem. ;-)

Zobrazit 1 komentář »