Včera jsme dvacet (!) minut podepisovala naše komunitní přání! Jedno z nich je teď pod svatostánkem, abychom se skutečně nezapomněly modlit za všechny, kterým ho posíláme...