My až za týden, ale už zítra: Kam směřuje současná energetika v kontextu změny klimatu?
http://www.fors.cz/2015/09/17/avcr-seminar-kam-smeruje-soucasna-energetika-v-kontextu-zmeny-klimatu/


http://www.paulinky.cz/clanky/Vyzvy-encykliky.html