Neposeda

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu
KMirjam

Konečně ji mám a čtu. Tato slova zaznívající v encyklice svět opravdu teď potřebuje slyšet. Stav naší panety i leckterých lidských myslí je strašnou katastrofou. Pro nás, pro Zemi, pro naše kolektivní svědomí. Modleme se. Kéž by Františkovým slovům naslouchal každý.