Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Slavnostní požehnání
Bůh, pramen veškerého požehnání,
ať vám dá svou milost,
chrání vás po celý rok
a ať vám žehná.
O.: Amen.
Ať střeží neporušenost vaší víry,
trpělivost naděje a velkodušnost lásky,
abyste vytrvali až do konce.
O.: Amen.
Ať vždycky vyslyší vaše prosby,
dá vašim dnům svůj řád a mír
a vede vás po cestě spásy.
O.: Amen.
Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn + i Duch svatý.
O.: Amen.

Zobrazit 1 komentář »