Neděle ve znamení výletu: dominikánský klášter, kde zemřel sv. Tomáš Akvinský ve Fossanova (zde mše) a pak nešpory s mnichy v Casamari.