Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Včera jsme už slavily, ale dneska ještě víc!!! Slavnost sv. apoštola Pavla pro naši řeholní rodinu!

Everyone must regard as father, teacher, exemplar and founder saint Paul the Apostle alone. In fact he is such. Because of him the Pauline Family was born, was nourished and made to grow. From him she has received the spirit (AD 2).

Solennità di S. Paolo Apostolo, Patrono della Famiglia Paolina
Titolare della Società S. Paolo e delle Figlie di S. Paolo

Napsat komentář »