Neposeda

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Čtvrteční invokace k Duchu svatému (zdrojem jsou naše Paulínské modlitby)

Duchu svatý, dobroto nekonečná, dej mi vytrvalost v dobrém.
Duchu svatý, milý příteli duší, nauč mě nikoho neposuzovat a na křivdy nikdy nevzpomínat.