Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Další tři invokace k DS na sobotu:

Duchu svatý, který sídlíš v srdci Božího Syna, nauč mě poznávat tě a upřímně tě milovat.

Duchu svatý, který se staráš o slávu Boha Otce, nauč mě žít v odevzdanosti a v plné důvěře v Boha.

Duchu svatý, znamení ohnivých jazyků, zapal v mém srdci oheň své lásky.

Napsat komentář »