Neposeda

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

V modlitební knížce Paulínské rodiny jsou Litanie k Duchu svatému. Je jich 27, tedy na každý den novény tři. Toto je první várka na pátek:

Duchu svatý, sestup z trůnu své velebnosti a vybuduj si stánek v srdci svého služebníka/služebnice.

Duchu svatý, který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít ve stálé přítomnosti Boží.

Duchu svatý, který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít ve stálé oddanosti vůli Nejvyššího.

Jenda

díky

Zobrazit 1 komentář »