"Každé duchovní povolání, ať už ke kněžství nebo k zasvěcenému životu, je velký Boží dar nám všem. Je znamením Boží existence a velkým projevem Boží přízně. To, co si Pán Ježíš přeje, aby se i člověk účastnil svou touhou a modlitbou na daru povolání, ukazuje, jak daleko jde se svou důvěrou k člověku. Nechceme tuto důvěru zklamat." (biskup Josef Kajnek)
Týden od 5. do 11. května 2014 byl vyhlášen mezinárodním Týdnem modliteb za povolání. Pro tento týden byla vydána brožurka modliteb a úvah na téma Duchovní povolání. Je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků. Myšlenky z této… Zobrazit více

"Každé duchovní povolání, ať už ke kněžství nebo k zasvěcenému životu, je velký Boží dar nám všem. Je znamením Boží existence a velkým projevem Boží přízně. To, co si Pán Ježíš přeje, aby se i člověk účastnil svou touhou a modlitbou na daru povolání, ukazuje, jak daleko jde se svou důvěrou k člověku. Nechceme tuto důvěru zklamat." (biskup Josef Kajnek)
Týden od 5. do 11. května 2014 byl vyhlášen mezinárodním Týdnem modliteb za povolání. Pro tento týden byla vydána brožurka modliteb a úvah na téma Duchovní povolání. Je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků. Myšlenky z této příručky se doporučuje používat je i při jiných modlitebních setkáních a adoracích, viz také: www.hledampovolani.cz