Tak si jdeme vyslechnout, co o nás "vykoumaly" sestry z generální rady, které máme teď na kanonické vizitaci:-)