Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

COŽE?! "Nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm Otcova láska. Vždyť všechno, co je ve světě: žádost těla, žádost očí a honosný způsob života, není z Otce, ale ze světa. Svět však pomíjí a s ním i jeho žádost. Kdo však koná, co chce Bůh, zůstává navěky" (1 Jan 2,12-17) ==) to neznamená usadit se na sloupu v poušti a začít nenávidět svět, ale ve světě rozlišovat to, co pochází od Stvořitele a co je ve shodě s jeho vůlí od toho, co pochází ze žádostivosti po penězích, uznání, moci...

Napsat komentář »