Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Dnes došlo na čtení, kde se neplodné ženě zaslibuje narození dítěte. (Sd 13,2-7.24-25a a Lk 1,5-25): Hle, ty jsi neplodná a nerodíš; počneš však a porodíš syna. / Neměli však děti, protože Alžběta byla neplodná a oba už byli pokročilého věku. ===) vždycky si vzpomenu na mé přátele, kteří touží po děťátku a tento den se zvl. modlím za ně. Kéž svou důvěru dokáží vložit v Hospodina a ne v lidské síly (ty, kteří tak nečiní, však neodsuzuji). Spolehnout se na Boha = DÁT MAXIMÁLNÍ PROSTOR PRO ROZLITÍ JEHO ŘEKY POŽEHNÁNÍ.

Napsat komentář »