Neposeda

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

"Jak ses proslavil, Eliáši, ve svých divech, kdo se může chlubit, že je ti podobný? Byl jsi uchvácen ohnivým vichrem ve voze s ohnivými koňmi..." Sir 48,1-4.9-11

Chci HOŘET jako Eliáš...

Napsat komentář »