Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Dnes se Lukáš s Pavlem domluvili: "Člověče, ať jsi kdokoli, nemáš výmluvu, jestliže ze sebe děláš soudce! Tím totiž, že soudíš druhého, sám sebe odsuzuješ. A my víme, že Boží soud právem postihne ty, kdo takové věci dělají." (Řím 2,1-11) "Běda i vám, znalcům Zákona! Uvalujete na lidi břemena, která sotva mohou unést, a sami se těchto břemen nedotknete ani jedním prstem." (Lk 11,42-46). Běda mě, jestli si to dnes nevezmu k srdci!!!

Napsat komentář »