Kdyby dnes nebyla neděle, bylo by sv. Filipa Neri!