Neposeda

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Komu utekla verze Matoušova v minulém týdnu, zde to má stručněji a ještě pádněji od Lukáše: "Ježíš řekl svým učedníkům: "Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám." (Lk 6,36-38)

Napsat komentář »