Věci minulé nezměníme (pokud se tedy nevydáme cestou překrucování). Je tedy na každém přijmout současnost a žít ji tak, aby se změnil výhled do budoucnosti.