Neposeda

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Adorace na dnešní večer dochystána. Modlitba na závěr: Nebeský Otče, věřím v tvou moudrost a v tvou lásku. Věřím, že jsi mě stvořil pro nebe, určil jsi mi cestu, po které tam dojít, a očekáváš mě zde s odměnou připravenou pro věrné služebníky (srov. Mt 25,21). Dej mi své světlo a ukazuj mi tuto cestu. Dej mi sílu, abych po ní kráčel(a) s velkodušnou věrností. Prosím tě o to skrze tvého Syna Ježíše Krista a skrze Marii, mou Královnu a Matku, abych v hodině smrti mohl(a) i já říci spolu se svatým Pavlem: „Svůj běh jsem skončil(a), vím, že mě čeká věnec spravedlnosti“ (srov. 2 Tim 4,7-8).

Napsat komentář »