Neposeda

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu
Neposeda
Neposeda

Proč ten konec světa nenastal?! Byli bychom ušetřeni těch konců, na jejichž začátku stojíme... Takže mi nezbývá nic jiného než volat: Amen, přijď, Pane Ježíši!

Neposeda

dodatek od kamarádky (zaujalo ji v breviáři tato modlitba): Bože, chraň a posiluj naši víru, ať žádné pokušení neuhasí oheň, který v nás zanítila tvá milost."