Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Je to milosrdná láska našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje. (srov. Lk 1,67-79: nepotřeboval si udělat výlet ani vyzkoušet nějaký zajímavý pokus, udělal to z lásky.)

Napsat komentář »