Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

"Já jsem Gabriel. Stojím před Bohem a byl jsem poslán, abych k tobě mluvil a sdělil ti tuto radostnou zvěst. Teď však zůstaneš bez řeči a nebudeš moci promluvit až do dne, kdy se to stane, protože jsi neuvěřil mým slovům, která se naplní ve svůj čas." (z dnešního evangelia Lk 1,5-25: Zachariáš zůstal němý až do chvíle než se dítě narodilo, neuvěřil, nesvědčil by věrohodně, ale jen "snad", "prý", "uvidíme, zda se to fakt stane"... Narozené dítě se pak samo stalo nejvýmluvnější pre-radostnou zvěstí.)

Napsat komentář »