Neposeda

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Představte si tu kombinaci: odpoledne se prokousávám fundamentální morálkou a zvl. "předmětem, okolnostmi a úmyslem jednajícího" a do toho poslouchám jistého pána z parlamentu.

Pitka

Zvláštní kombinace:-). Z hlediska rozdílu mezi mužem a ženou je tohle u žen možné:-D. Více činností najednou;-)...