Nad vylepšováním webu k Noci žalmů.
http://www.noc-zalmu.srdcepane.cz/