„Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!“ - bl. Alberione tuto Petrovu větu pro nás Paulínky "barevně" podtrhl. Abychom dávaly světu Ježíše, který je cesta, Pravda a Život.