Stále platí má velká prosba o modlitební podporu (už teď) na zítřejší odpoledne. Pán Bůh zaplať a požehnej!