Vloni jsme zveřejnila článek o. Davida Vopřady.
http://www.paulinky.cz/clanky/Datum-Vanoc.html

Tentokrát k tomu říká své další odborník.