Sv. Monika se modlila za dar víry pro syna. Já v tento den činím tak za mou matku...