Ježíš projevil lásku až do krajnosti. ... Dal jsme vám příklad: jak jsme udělal já, tak máte dělat i vy.