Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Potřebujeme trpělivost 🌹
☑️ se sebou samými,
☑️ s věcmi,
☑️ s druhými:
trpělivost 🌹
☑️ v žití i trpělivost v umírání.
Vždy trpělivost. 🌹🌹🌹
(ct. Tekla Merlová, spoluzakladatelka Dcer sv. Pavla aka paulínek)

Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali: buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce (Ef 4, 1-2).

Napsat komentář »