Neposeda

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu
Neposeda
Neposeda

Dnes mne vzbudil první nesmělý zpěv ptáčka za oknem!

Ferenc

U mě na pokoji před šestou znělo Dies Irae od Mozarta...

Neposeda

to já se dala dnes budit papežovou promluvou o PM (jen proto, že jsem si to včera špatně nastavila) - ale ti ptáčci byli ještě před budíkem