Užívám si multikulturní společenství mých spolusester v centru našich sestřenic ve Varšavě... Mluvíme česky, polsky, anglicky, německy, italsky a občas i nějaké to slovo španělsky či portugalsky. To je Boží Babylón:-)))