Neposeda

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Velký pátek

Poselství dne: Velký pátek (Iz 52,13–53,12; Žid 4,14–16; 5,7–9; Jan 18,1–19,42)Těžiště dnešních liturgických čtení spočívá bezesporu v Pašijích podle Jana. Porozumět jejich…

Zelený čtvrtek

Poselství dne: Zelený Čtvrtek (Ex 12,1–8.11–14; 1Kor 11,23–26; Jan 13,1–15)Všem třem biblickým úryvkům večerní liturgie je společný svátek Paschy či Pesachu, a to jako památky.…

Středa Svatého týdne

Poselství dne: Středa (Iz 50,4–9a; Mt 26,14–25)Společnou myšlenku dnešních čtení lze najít v poslušnosti a službě, která je bohatě přítomná jak v prvním čtení, tak v evangeliu…

Úterý Svatého týdne

Poselství dne: Úterý (Iz 49,1–6; Jan 13,21–33.36–38)Společným jmenovatelem dnešních čtení je Boží sláva. K jejich pochopení je dobré mít na paměti, že hebrejské slovo kábód…

Pondělí Svatého týdne (inspirace k modlitbě)

Poselství dne: Pondělí (Iz 42,1–7; Jan 12,1–11)Dnešní čtení spojuje mimo jiné téma kontrastu mezi Božím a lidským smýšlením a jednáním.V prvním čtení je nám představen Hospodinův…

Den první Svatého týdne (inspirace k modlitbě)

Poselství dne: Květná neděle (Iz 50,4–7; Flp 2,6–11; Mt 26,14–27,66) První i druhé čtení je dnes možné vnímat jako bezprostřední přípravu na četbu evangelia: První je z třetí…

Den za dnem Svatým týdnem

Kdo by na začátku doby postní myslel, jak to letos "dopadne". Kolik předsezetí vzalo za své, protože Pán před nás položil jinou realitu. Ale vždy v ní stojí s námi. Chcete den za…

Modlitební večery SPOLEČNĚ ON-LINE

Přátelé, jste doma a nemáte se s kým se společně modlit? Dívat se na on-line mši nebo adoraci je fajn, poslouchat přednášky je taky super, ale chybí vám společenství? Po pár dnech…

Má to grády

Když dnešní slavnost padne do doby postní... má to pro mě grády o level vyšší. Až budeme za 9 měsíců slavit Vánoce, je dobré si vzpomenout, do jakého času se náš Bůh vtělil. Z…