Letošní rok
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Napsat komentář »

🚸🆕📖 🆕🚸
Takových biblí - kdo se v tom má vyznat ?!
A my vám to ještě... ztížíme a nebo naopak zlehčíme? ⚖
🤔 Uvidíte, až si prolistujete tu naši novou. 🤔
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Rodinna-Bible-1.html

Napsat komentář »

Když neodpouštíme, způsobujeme, že se od nás Pán odvrací. 🤝
Chceme, aby nám bylo bezpodmínečně odpuštěno? 🤝
Pak musíme bezpodmínečně odpouštět. To je měřítko. 🤝
(Z duchovních rad ct. Tekly Merlové Dcerám sv. Pavla)

"Tu přistoupil Petr k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ 7️⃣ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát 7️⃣, ale třeba sedmdesátsedmkrát 7️⃣7️⃣. (Mt 18, 21 - 22 )

Napsat komentář »

Zase střela do černého!
🎯🎯🎯 "Ctnost, kterou musíme mít vždy na dosah ruky, je právě trpělivost. 🎯🎯🎯
Trpělivost je také odvaha 🦁, je dcerou lásky a vnučkou pokory 👩‍👧.
ct. Tekla Merlová, zakladatelka Dcer. sv . Pavla ⛪

📔 Jak 1,4: " S vytrvalostí ať je spojeno dílo dokonalé, abyste byli dokonalí, nic vám nescházelo a v ničem abyste nezůstávali pozadu."

Napsat komentář »

Učme se, jak se přizpůsobovat jedni druhým, ↪️ ↩️jak být nesobečtí, protože kolikrát jsme sebestřední:
když jde o mě ➡️ všechno je správné a dobré;
➡️➡️➡️ a je na ostatních, aby se mi prizpůsobili! ❌ ‼️ 👿
Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra. (Mt 7,5)

Napsat komentář »

Cvičme se v malých rodinných ctnostech:
dobročinnosti, 🧸
trpělivosti, 🧺
tichosti, 🕯
dochvilnosti. 🕰
Člověk, který je věrný v malých věcech,
bude mít sílu zůstat pevný, když se požaduje stálost v daleko větších ctnostech. 🏋 👣 🏆
ct. sestra Tekla Merlová, spoluzakladatelka Dcer sv. Pavla (paulínek)
Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek
milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte
se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému.
Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. (Kol 3,12-13).

dromedar

Myslím, že "charity" je v tomhle kontextu (publikum katolické, řeč je o ctnostech) lepší přeložit "v lásce".

Andrea Hýblová (Neposeda)

dost možná, darované sadě překladů na zuby moc nehled, zvl.když nestíháš...

Zobrazit 2 komentáře »

Potřebujeme trpělivost 🌹
☑️ se sebou samými,
☑️ s věcmi,
☑️ s druhými:
trpělivost 🌹
☑️ v žití i trpělivost v umírání.
Vždy trpělivost. 🌹🌹🌹
(ct. Tekla Merlová, spoluzakladatelka Dcer sv. Pavla aka paulínek)

Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali: buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce (Ef 4, 1-2).

Napsat komentář »

Pokud vás zajímá pokrčování jednoho hlubokého lidsko-božského příběhu :-)

Během gymnázia jsem měla možnost potkat i sestry z jiných kongregací – a ke svému vlastnímu údivu – ještě několikrát jsem měla odvahu (nebo spíš momentální výpadky paměti?) účastnit se i jejich akcí pro mládež. I při těchto příležitostech se ale – byť v různé podobě a intenzitě – dostavila chuť první klášterní zkušenosti: „Tady bych nepřežila!“

https://www.paulinky.cz/clanky/Buh-pritahuje-II.html

ObiSkyWalker

Místo „ pokrčování“ má být asi „ pokračování“ že? :)

Zobrazit 1 komentář »

Znáte dnešní světici?
Sv. Josefína Bakhita byla súdánská řeholnice, která jako dítě zažila traumatickou zkušenost oběti obchodování s lidmi.
Proto na dnešní den připadá také Den modliteb a osvěty proti obchodování s lidmi.
Více v několika světových jazycích:
https://preghieracontrotratta.org

Naše knížka o ní: https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Josefina-Bakhita.html

Napsat komentář »

Darovaný život naplno
Svědectví sestry Lorenziny FSP
V uplynulém měsíci zarmoutila celou naši kongregaci zpráva o odchodu sestry Lorenziny (nedožitých 102 let). Tato sestra si pamatovala ještě naše zakladatele, všechna velká díla a i ve svém věku uměla krásně vyprávět a psát. Proto ta ztráta.

Nyní, jak věříme, je již v nebeské komunitě Dcer sv. Pavla společně se svými dávnými přítelkyněmi. A představujeme si, jak se tam setkala s naší zakladatelkou Maestrou Teklou Merlo, jejíž výročí pozemských (20.) i nebeských narozenin (5.) si v měsíci únoru též připomínáme.

https://www.paulinky.czZobrazit více

Darovaný život naplno
Svědectví sestry Lorenziny FSP
V uplynulém měsíci zarmoutila celou naši kongregaci zpráva o odchodu sestry Lorenziny (nedožitých 102 let). Tato sestra si pamatovala ještě naše zakladatele, všechna velká díla a i ve svém věku uměla krásně vyprávět a psát. Proto ta ztráta.

Nyní, jak věříme, je již v nebeské komunitě Dcer sv. Pavla společně se svými dávnými přítelkyněmi. A představujeme si, jak se tam setkala s naší zakladatelkou Maestrou Teklou Merlo, jejíž výročí pozemských (20.) i nebeských narozenin (5.) si v měsíci únoru též připomínáme.

https://www.paulinky.cz/clanky/Darovany-zivot-naplno.html

Napsat komentář »

A jak jste začali den vy?
Bože, dovoláváme se přímluvy svatého biskupa a mučedníka Blažeje, chraň naše zdraví duše i těla a pomáhej nám zříkat se překážek na cestě k Tobě. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
"Na přímluvu sv. Blažeje, biskupa a mučedníka ochraňuj tě Bůh od nemocí krčních i všelikého jiného zla. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen."

prig

Svatoblažkovské požehnání muší být!

Zobrazit 1 komentář »

Pán, na nějž čekáš, už je tu,
Sióne, připrav komnatu,
se světlem víry vstříc mu spěj,
ženicha svého přivítej.

Do chrámu vchází Panovník,
jako pokorný služebník,
ten, kterým svět má spasen být,
chce zákonu se podrobit.
...

https://youtu.be/SZcGZnu2ewg
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Neni-vetsi-lasky-DVD.html

Dzamila

Nádherný hymnus...musela jsem si ho zazpívat několikrát po sobě;-)

Andrea Hýblová (Neposeda)

je, my v komunitě nezpíváme, chtěla bych ho slyšet zpívaný!

Zobrazit 2 komentáře »

Co zítra slavíme kromě "Hromnic"?

https://www.paulinky.cz/clanky/Buh-pritahuje.html

Napsat komentář »